Litteratur


Kurs:SVELIT0, 100p

  • I kursen litteratur arbetar vi med skönlitteratur från olika tider och kulturer.
  • Vi arbetar med dikter, noveller, romaner och teaterpjäser från olika delar av världen, skrivna både av kvinnor och män.
  • Vi diskuterar, tolkar och analyserar skönlitteratur med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp.
  • Gemensamt väljer vi temastudier för att se hur olika texter behandlar samma ämne. Exempel på teman kan vara dystopier, krig, naturen, barndom, utanförskap. Ett tema kan också vara ett land, till exempel Chile eller Libanon.
  • Vi fördjupar oss i några litterära epoker och granskar hur idéer, normer och värderingar märks i olika texter. Under studiet möter vi kvinnliga och manliga författare, författare som har fått dölja sin identitet och andra som har blivit stjärnor.
  • Under kursen granskar vi den konstnärliga friheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.
  • Eleverna väljer också ett perspektiv för att fördjupat tolka något/några skönlitterära verk. Exempel på sådana perspektiv är postkolonialt, feministiskt och komparativt perspektiv.

Se länk: Ämne: Litteratur