Kriminologi


KURSNAMN:HUMSAM00S 100p

  • Varför blir en människa kriminell?
  • Hur påverkas brottsoffer av att utsättas för brott?
  • Hur ser brottsligheten ut i Sverige?
  • Vi lär oss om orsaker till kriminalitet och metoder för att motverka olika typer av kriminalitet.
  • Vi analyserar även populärkulturella skildringar av kriminella och polisen.
  • Eleverna får också fördjupa sig i olika kända rättsfall, besöka en rättegång samt läsa domar.
  • Kursen innehåller även gästföreläsningar från rättspsyk,blåljuspersonal m.m.