Internationella relationer


Kursnamn:SAMINR0 100p  • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. 
  • Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer. 
  • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. 
  • Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter. 
  • Internationell rätt. 
  • Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen. 
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 
  • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen från olika medier och andra källor samt källhänvisning enligt vanliga system