Idrott och hälsa 2


KURSNAMN: IDRIDR02 100P

  • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. 
  • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. 
  • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. 
  • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras. 
  • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. 
  • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 
  • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. 
  • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter