Fotografisk bild 1,


KURSNAMN:FOTFOT01 100 poäng                                                                            Går på SCH (Schillerska)                                                                                            OBS: kursen går som dubbelpass, till sen em

  • Den fotografiska processen från motivval till publicering. 
  • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.  Programvaror för digital bildbehandling. 
  • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning. 
  • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild. 
  • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden. 
  • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk. 
  • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori. 
  • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer. 
  • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.  Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet