Engelska 7


Kursnamn: ENGENG07, 100 poäng Förkunskapskrav:Engelska 6

 • Kommunikationens innehåll. 
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden. 
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i delar av världen där engelska används. 
 • Reception. 
 • Talat språk
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer. 
 • Texter av olika slag och med olika syften. 
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. 
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter. 
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. 
 • Produktion och interaktion. 
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion. 
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. 
 • Strategier för användning av olika typer av källor. 
 • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier. 
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. 
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställninga
 • Se länk: Ämne - Engelska (Gymnasieskolan)