Digitalt Skapande 1


Kursnamn:DIGDIG01, 100 poäng                                                                                Går på SCG (Schillerska)                                                                                                OBS: kursen går som dubbelpass, till sen em

  • Digitala skapandeprocesser och skissarbeten
  • Arbeta med karaktärsdesign i bildbehandlingsprogram som Photoshop och Illustrator.
  • Skapa i olika estetiska uttrycksformer.
  • Kursen har en experimentell karaktär.
  • Du lär dig att välja rätt verktyg och program i ditt estetiska gestaltande.
  • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner ingår också i kursen
  • Se länk: Ämne - Digitalt skapande