Design1


Kursnamn:DESDES01 100 p                                                                                    Går på SCG (Schillerska)                                                                                                OBS: kursen går som dubbelpass, till sen em

  • Undervisning och arbete med designprocessen som utgångspunkt:
  • Idégenerering
  • Skissteknik/visualisering av idéer
  • Presentationsteknik; att kommunicera idéer
  • Formgivning
  • Produktutveckling utifrån olika aspekter; t ex målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
  • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. Introduktion i designprocessens olika delar.
  • Se länk: Ämne- Design1 (Gymnasieskolan)