Bild och form 1b


Kursnamn: BILBIL01b 100 poäng

 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker 
 • Bildkomposition och färglära 
 • Bildspråkliga grundbegrepp 
 • Arbete med konstnärliga processer; enskilt och i grupp
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild 
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras bildarbete 
 • Analys och tolkning av olika typer av bilder i anslutning till eget bildarbete 
 • Sammanhangets betydelse för tolkningen 
 • Olika typer av redovisningar och presentationer av färdiga arbeten 
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och upphovsrätt
 • Se länk: Ämne - Bild (Gymnasieskolan)