Arkitektur – hus


Kursnamn: ARKARK0 Poäng:100                                                                                   Går på SCG (Schillerska)                                                                                                   OBS: kursen går som dubbelpass, till sen em


  • I kursen varvas teori med praktiska inslag.
  • Vi inleder med momentet Se staden där ni studerar arkitekturhistoria och olika stilar (stadsvandring ingår).
  • I moment 2, Rita staden, lär ni er om och provar på, olika rittekniker, både för hand och digitalt.
  • Under moment 3, Planera staden, går ni igenom de lagar etc. som styr vad och hur man får bygga.
  • Vi går även igenom olika typer av stadsrum, både historiskt och idag. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete, där ni använder och utvecklar de kunskaper ni fått i de tidigare momenten. Vi gör flera studiebesök (arkitektbyråer m.m.) och har ett samarbete med Stadsbyggnadskontoret