Elevkåren

Vill du vara mer delaktig i vad som händer på skolan? Gå med i Elevkåren och påverka.

”Elevkåren finns på skolan för att ge medlemmarna en mer givande och underhållande skolgång”

http://www.hvitkar.com/

Vill du kontakta någon i styrelsen så ring eller kom till kårrummet som ligger i norra byggnaden/gaveln på gymnastikflygeln där du kan få ytterligare information.
​Ordförande Maximilian Berntsson 0766-317685
Facebook: Maximilian Berntsson
​Mail: maximilianberntsson@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Hvitfeldtska Elevkår
Snapchat: Hvitkar
​Instagram: Hvitkar
​Twitter: @Hvitkar