Foto: Niklas Olausson

Elevinformation

Hvitfeldtskagymnasiet tillhandahåller ett stort utbud av service till dig som elev.

Här är användbara länkar för dig som är elev på skolan:

Elevkåren

Hjärntorget Inloggningsproblem? Kontakta Mandy Sundborg Tel.nr: 031-367 06 05

Klicka på länken för att se aktuell information som rör dig som är Hvitfeldtare!