This & That UF HA-programmet, Bästa Digitala kommunikation Foto: Christina Gendenberg

UF på Hvitfeldtska

Ung Företagsamhet på Hvitfeldtska

UF Julmarknad 2017

Vi vill tacka våra duktiga UF-elever för en väl genomförd julmarknad. Ett extra tack till H3B som såg till att skapa en trevlig julkänsla med pynt och Café. Stort grattis till våra vinnare:


Together Pink UF: Maria Johansson, Klara Beckung, Klara Rosén.
Bästa produkt på Julmarknaden: Together Pink UF E2EF

Bästa monter på Julmarknaden: Ski Supply UF E2CD

Förstapristagare Hvi-nästet: Rättvis Idrott UF E2CD


She Tech UF , Mya Lawson, N3lm, I-val
Andrapristagare Hvi-nästet: She Tech UF N3LM


Tredjepristagare Hvi-nästet: Hands Up UF E2AB

Stort grattis till våra duktiga elever!

Projektdag Entreprenörskap 2017


Onsdagen den 27 september startade UF-året upp med en egen kickoff för skolans alla UF-elever med Emelie och Julia från UF-kontoret. Därefter bjöds elever in från Ekonomi- och handelsprogrammet till Norra aulan för att delta i en inspirerande föreläsning med kända entreprenörer: Gunilla von Platen, Jonas Nordlander, Alan Mamedi och Prins Daniel. Syftet var att inspirera studenter till entreprenörskap. Efter föreläsningen fick ett 30-tal elever möjligheten att delta i kreativa rundabordssamtal med entreprenörerna och Prins Daniel. Läs mer om Prins Daniel Fellowship och Entreprenörsprogrammet. Läs mer: artikel GP:__________________________________________________________________________

Hvitfeldtska blev årets UF-skola 2016, läs hela motiveringen här...

Motivering:

"Årets skola har en tydlig och etablerad arbetsprocess i kombination med ett långsiktigt tänk kring frågor om Ung Företagsamhet och entreprenörskap.
Skolan har ett bra samarbete med näringslivet, bland annat genom företagspitcher och tävlingar med extern jury.
Den här skolan lägger stor vikt vid att öka entreprenöriellt lärande och inspirera till eget företagande men också att eleverna ska vara anställningsbara även om de inte väljer att läsa vidare.
Årets skola har en lång tradition tillsammans med UF och har under senare år kompletterat äldre lärares erfarenhet med nytänk från nya lärare."

Vi fick fler elevpris och fina nomineringar: Läs listan här nedan.

1) Första pris "Bästa Digitala kommunikation" This & That UF klass HA3 (Se bilden ovan)
2) Första pris "Bästa UF-skola" Hvitfeldska gymnasiet
3) Topp 10: "Bästa UF-företag" Aqua by me UF klass E2CD
4) Topp 10: "Bästa Affärsplan" Eco Brush UF klass E2AB
5) Topp 10: "Bästa Digitala kommunikation" Bracelet 4U UF" klass HA3
6) Topp 5: "Bästa UF-lärare" Christina Gendenberg

Grattis säger Hvi!