Kungl. och Hvitfeldtska Stiftelsen

Info se länk till hemsidan