Bilden föreställer Carl Larssons tavla Sommarvind.

Gamla Hvitfeldtare

Info se länk till hemsidan