Biblioteket

Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek ligger i den södra byggnaden. Biblioteket är öppet måndag till torsdag kl. 8.00-16.30 och fredag kl. 8.00-15.00. Telefon: 031-367 06 61