Tider för studentdagen 1 juni 2023, Hvitfeldtska

Publicerad 20 mars 2023

Tider för studentdagen

Tider för studentdagen: 

EK, HA, IMA och IB

08.00-09.45 Samling, mat & foto, klassvis
10.00-11.00 Avslutning i Norra aulan
11.00-11.25 Utspring - ordningen lottas programvis

Musik, NA och SA

11.00 – 12.45 Samling, mat & foto, klassvis
13.00-14.00 Avslutning i Norra aulan
14.00-14.25 Utspring – ordningen lottas programvis