Sprängningsarbeten för en vacker skolgård.

Publicerad 18 september 2017

Sprängningsarbeten pågår på skolgården. Inför varje sprängning ljuder en varningssignal (- - - - ) Följ flaggvakternas instruktioner. Se bifogad pdf så ser du hur resultatet kommer att bli.

Sprängningarna sker under två lager av skyddsmattor och under övervakning av flaggvakter.
Sprängningsarbetet kommer preliminärt att pågå i två veckor.

I december kommer vi ha att en vacker stenlagd skolgård, med träd, sittplatser, fin belysning och färre bilar.

Ritning över den nya skolgården.

Fillista