Yoga-dags för Hvitfeldtskas elever!

Nu startar Yogan igen! - måndagar fr.o.m 28/1 kl.16.15. Se mer information på anslagstavlorna eller kontakta skolhälsovården för mer information. Anmälan gör du via jessica.erlingsson@educ.goteborg.se Välkomna!

*