EU-mötet 17 nov – Så påverkas verksamheten på Hvitfeldtska

Publicerad 9 november 2017

Den 17 november genomförs ett toppmöte på EU-nivå i Göteborg. Mötet kommer att påverka trafiken mellan Landvetter och centrala Göteborg, och mellan centrala Göteborg och Eriksberg under dagarna 15-17 november. Läs mer.

Målet är att Göteborgs Stads verksamheter ska fungera som vanligt under dessa dagar. I händelse av att Stadens verksamheter påverkas, kommer vi att löpande informera om detta på goteborg.se. Du kan också vända dig till Kontaktcenter, telefon 365 00 00. Eftersom det kommer att vara hård belastning på kollektivtrafik och färdtjänst genom centrala Göteborg och på Lindholmen, kommer det att påverka elever och personal på de kommunala gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna.

För dig som är elev på Hvitfeldtska gymnasiet innebär det att:
Eleverna kommer inte att ha ordinarie undervisning på skolan den 17 november.