Hvitfeldtska expedition - öppettider

Publicerad 8 april 2020

*

Under den period då vi uppmanats att i möjligaste mån jobba hemifrån bemannas endast en expedition. Norra expeditionen ska vara bemannad av två administratörer dagligen och med öppettider 8-16. Administrationen kan alltid nås digitalt, mail eller mobil.

Maria Johansson ES, IMA 072-572 51 34, maria.e.johansson@educ.goteborg.se
Maria Sommer IB, SA 0739 10 27 68, maria.sommer@educ.goteborg.se
Mandy Sundborg EK, HA 072-7156357, mandy.sundborg@educ.goteborg.se
Barbro Hesslegård NA, IMS 0722-104835, barbro.hesslegard@educ.goteborg.se