Uppdaterad information om studenten på Hvitfeldtska.

Publicerad 5 april 2022

Studentexamen sker planenligt onsdag 1 juni. Läs mer här.


För att minska trängseln väljer vi att ha två utspring.

Onsdag 1 juni, utspring  kl 11:
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Individuellt alternativ
IB 

Onsdag 1 juni, utspring  kl 14:
Musikprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Flakåkning är tillåten men bör samordnas efter ovanstående förutsättningar.
Preliminärt ska lastbilarna parkeras på Läraregatan. Samordning med polisen pågår om detta.
Utspringsordning vid respektive tillfälle kommer att lottas med hjälp av elevkåren.

Mer detaljer kommer efter hand