Nytt regeringsbeslut om distansundervisning

Publicerad 4 december 2020

Från måndag 7 december och fram till jullovet har regeringen fattat beslut om distansundervisning för gymnasieskolan.

Undantagna är Språkintroduktion och IMA. De ska fortsätta att ha sina lektioner i skolan.

Även APL fortsätter som vanligt.

Prov i de individuella valen som inte kan genomföras på distans får genomföras på plats i skolan. Även slutprov i kurser som avslutas i januari, och som inte kan genomföras på distans, får genomföras på plats.

Individuella tidsbokade besök hos skolsköterska, kurator och specialpedagog får också genomföras på plats i skolan.

I övrigt beslutas avsteg av rektor.