Beslut om distansundervisning

Publicerad 30 september 2020

Fortsatt distansundervisning för vissa elevgrupper kalenderåret ut.

Vi fortsätter med nuvarande upplägg ända fram till jullovet. Åk 2 och 3 på plats varannan dag.
Åk 1 + HA och Musik är på plats hela tiden.
Efter höstlovet, d.v.s. måndag vecka 45, börjar åk 3 på distans och åk 2 på plats. Därefter varannan dag, precis som nu. Vilken årskurs som är på plats syns också i kalendariet.
Undantag får göras för prov, praktiska moment och individuella val.
Nytt beslut om eventuella åtgärder från januari 2021 fattas på Utbildningsnämndens möte 2020-12-15.