Nytt beslut angående distansundervisning

Publicerad 8 februari 2021

Göteborgs Stads gymnasieskolor undervisar på distans till och med 12 mars. Här kan du läsa vilka program och moment som är undantagna från beslutet.

Utbildningsnämnden beslutade fredag 19 februari, efter samråd med Västra Götalandsregionens smittskydd, att:

Gymnasieskolor fortsätter med undervisning på distans till och med 12 mars 2021.

Undantagna från beslutet är Introduktionsprogrammen IA och Språkintroduktion. De har sin undervisning på plats. Vissa elever i musikprogrammet och på IB kommer också att vara på plats. Berörda elever och lärare får ett meddelande om detta.

Vi påminner också om att för elever eller personal som rest utanför Sverige så gäller karantän i hemmet i en vecka.

Rektor kan fatta beslut om att elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler.

I de fall där rektor bedömer att enskild elev eller elevgrupp inte tillgodogör sig utbildningen på distans i tillräcklig omfattning ska rektor besluta om skolförlagd undervisning helt eller delvis.

Rektor kan fatta beslut om att praktiskt moment, prov eller annat viktigare utbildningsmoment som inte kan genomföras digitalt eller flyttas ska genomföras på plats i skolans lokaler.

APL genomförs enligt plan.

Respektive rektor kommer inom kort att gå ut med kompletterande information.

Från 15 mars räknar vi med delvis undervisning på plats, Det innebär åk 3 på plats på heltid, åk 1 och 2 varannan dag på plats. Måndag 15 mars startar i så fall åk 2 och 3 på plats, åk 1 på distans.

Detta är vad som gäller just nu. Det är viktigt att ni alla regelbundet går in och tittar på Hjärntorget och på skolans hemsida.

Skolledningen på Hvitfeldtska