Beslut om gradvis återgång till undervisning på plats för Hvitfeldtska gymnasiet

Publicerad 10 mars 2021

Till elever och vårdnadshavare I fredags, 5 mars, kom Smittskydd Västra Götaland med nya rekommendationer för gymnasieskolan. Klicka på rubriken för mer information.

Rekommendationen innebär att gymnasieskolor rekommenderas närundervisning för individen på minst 20%, men som högst en tredjedel från och med 15 mars till den 1 april. För att följa rekommendationen kommer Hvitfeldtska att göra så här:

I EK, HA, IB år 1, NA och SA delas klassen in i tre delar, där eleverna går i skolan var tredje dag. Klasserna delas in efter nummerordning i klasslistan så att grupp ett blir den första tredjedelen i klasslistan, grupp två den mellersta och grupp tre den sista tredjedelen. Under perioden kommer inga gruppbyten att tillåtas. 

Grupp 1 skall gå på plats i skolan må 15/3, fr 19/3, on 24/3, må 29/3 och to 1/4
Grupp 2 skall gå på plats i skolan on 17/3, må 22/3, to 25/3, ti 30/3 och må 12/4
Grupp 3 skall gå på plats i skolan to 18/3, ti 23/3, fr 26/3, on 31/3 och ti 13/4
Tisdag 16/3 är det utvecklingssamtalsdag.

Vilken grupp som skall vara inne varje dag syns också i Hvitfeldtskas kalendarium.

I MU och IB år 2 och 3 görs en planering som meddelas av rektor.
För  Språkintroduktion och Individuellt alternativ gäller som tidigare undervisning på plats.
De individuella valen bedrivs på distans om inte annat meddelats sedan tidigare av rektor.
Elever med närundervisning kan gå till schemalagd sal för att få I-valsundervisning, men max 10 elever får vistas i klassrummet.

Elever som känner symptom måste stanna hemma, skyndsamt testa sig för Corona, samt meddela rektor vid positivt testsvar. 
Elever på plats skall sitta åtskilda i klassrummet, undvika trängsel även i övriga utrymmen, använda handsprit och tvätta händerna med tvål.
Tänk särskilt på avstånd och att hygienregler följs i skolrestaurangen.
För att undvika trängsel i samband med prov som inte kan genomföras på distans kommer dessa att i första hand läggas efter kl 16, på lördagar eller under lov.

Skolledningen på Hvitfeldtska