Utspringsordning student Hvitfeldtska 2-3 juni

Publicerad 24 mars 2021

Studentutspringet sker även i år klassvis, med 30 minuters mellanrum, fördelat på två dagar, 2-3 juni. Klicka på rubriken för mer information och utspringsordning.

Vi kommer att återkomma med information om det är tillåtet eller inte med ett begränsat antal anhöriga per elev. Detta kommer att göras i samråd med smittskydd för Västra Götalandsregionen. Ordningen är lottad av elevkåren under övervakning av verksamhetschef, och ligger ute som film på deras Instagramkonto Hvitkar.

Resultatet blev så här. Klockslaget avser utspringstid.
2 juni: HA - IB - IMA - NA
10.00 NA 18EF,
10.30 HA 18A
11.00 NA 18CD
11.30 HA 18B
12.00 NA 18AB
12.30 IMA
13.00 NA 18IK
13.30 IB18 - DC,JE,JG
14.00 NA 18GH
14.30 IB18 - SI,TD

3 juni: ES - EK - SA
10.00 SA 18GH
10.30 EK 18AB
11.00 SA 18CD
11.30 EK 18CD
12.00 SA 18AB
12.30 EK 18GH
13.00 SA 18EF
13.30 EK 18EF
14.00 ES 18B
14.30 ES 18A