Utspringsordning student Hvitfeldtska 2-3 juni

Publicerad 5 maj 2021

Studentutspringet sker även i år klassvis, med 30 minuters mellanrum, fördelat på två dagar, 2-3 juni. Klicka på rubriken för mer information och utspringsordning.

Utspringstider

Resultatet blev så här. Klockslaget avser utspringstid.
2 juni: HA - IB - IMA - NA
10.00 NA 18EF,
10.30 HA 18A
11.00 NA 18CD
11.30 HA 18B
12.00 NA 18AB
12.30 IMA
13.00 NA 18IK
13.30 IB18 - DC,JE,JG
14.00 NA 18GH
14.30 IB18 - SI,TD

3 juni: ES - EK - SA
10.00 SA 18GH
10.30 EK 18AB
11.00 SA 18CD
11.30 EK 18CD
12.00 SA 18AB
12.30 EK 18GH
13.00 SA 18EF
13.30 EK 18EF
14.00 ES 18B
14.30 ES 18A

Två symtomfria anhöriga per elev

De elever som tar studenten kommer att kunna ha två anhöriga på plats utanför skolan. Vi vill påminna om att det är viktigt att personer med symtom som kan tyda på covid-19 stannar hemma. Om någon i hushållet har covid-19 ska alla stanna hemma.

Övriga anhöriga, vänner och allmänhet

Vi har begränsat antalet besökare för att kunna hålla avstånd för att undvika trängsel och risk för smittspridning. Det kommer inte att vara möjligt att delta på plats för fler personer än två anhöriga per elev.

Det här beslutet är fattat utifrån nuvarande förutsättningar. Utbildningsförvaltningen kan komma att ompröva beslutet om det kommer nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland eller andra myndigheter.