Foto: Hilma Sandstedt

Senaste nytt om skolrestaurangen

Publicerad 23 augusti 2016

Ombyggnation från nu till v.44.

Under sommarens underhållsarbete har man upptäckt hussvamp i skolrestaurangens bärande delar. Detta måste åtgärdas skyndsamt och lokalen måste därför stängas av helt eller delvis i ett par månader. Prognosen är att arbetet pågår t.o.m. vecka 44. Så här kommer vi att lösa skolluncherna under tiden:

  • 22 aug-2 sept Skollunch serveras som vanligt i skolrestaurangen
  • 25 aug Skolledningen träffar elevkår och elevskyddsombud kl. 15 
  • 30-31 aug Ett 500 kvm stort tält byggs upp på Norra skolgårdens östra del.
  • 5 sept-28 okt.  Åk 1 och 2 äter skollunch i serveringstältet. IA äter som vanligt i skolrestaurangen, i en del där det inte byggs, eller i sitt klassrum. Åk 3 kommer att erbjudas matkort för att äta på upphandlade restauranger utanför skolan.

Ny information kommer att ges löpande här och på Hjärntorget. Efter höstlovet hoppas vi kunna flytta tillbaka till skolrestaurangen,

Mikael O Karlsson, gymnasieskolenhetschef