Distansundervisning 19 april – 10 juni 2021 Hvitfeldtska

Publicerad 18 april 2021

För nationella program gäller att respektive elev ska ha minst 20 procent närundervisning. Högst hälften av skolans elever på nationella program bör vara på plats samtidigt. Elever i årskurs 3 ska prioriteras. Introduktionsprogram bedriver undervisning på plats.

To IB-students: Please help the international students with translation of this message.

För Hvitfeldtska betyder det:
Åk 1 och 2 fortsätter som nu, 1/3 av eleverna på plats, var tredje dag.
Undantag:
HA åk 1 och HA åk 2 går i halvklass varannan dag,
IB2 fortsätter som tidigare enligt rektors fördelning.
ES åk 2, rektor återkommer med särskilt schema.

ÅK 3 skall gå halvklass varannan dag från och med måndag 19 april.
Undantag IB3 som fortsätter enligt tidigare beslut av rektor.
ES åk 3 går enligt ett schema som rektor beslutar.

För samtliga I-val gäller att undervisning sker på plats för de elever som är schemalagda på plats i skolan. Undervisande lärare uppmanas dock att ha max 16 elever i klassrummet, därefter får eleverna följa lektionen på distans på annan plats, förslagsvis tältet.

/Skolledningen