Studentsamling 2 och 3 juni

Publicerad 28 maj 2020

*

OBS: Inga anhöriga kommer att kunna möta upp på skolgården eller i dess närhet. Välj samlingsplatser en bit från skolområdet om ni ska bli upphämtade eller hämta. 

Här är ordningen för studentsamling.
Närmare information till elever och vårdnadshavare med hålltider finns på Hjärntorget.