Förstudie om eventuell expansion av Hvitfeldtska gymnasiet

Publicerad 23 september 2020

Utbildningsnämnden tog i veckan beslut om att utreda kostnaderna för- och möjligheterna att utöka lokalytorna för Hvitfeldtska gymnasiet och ISGR/IHGR. Uppdraget ska nu formuleras av stadsledningskontoret och gå vidare till lokalförvaltningen att utföra.

Om förstudien

Hvitfeldtska är en anrik skola från 1919 och byggnaden har ett särskilt antikvariskt skydd. Därför kommer lokalförvaltningen ta stor hänsyn till vad som är byggnadsantikvariskt möjligt inför eventuella nya byggnader i bevarandevärd kulturhistorisk miljö. Möjligheten till expansion av Hvitfeldtska gymnasiet ska undersökas i en första förstudie som utbildningsnämnden beslutade om 22 september.

Vad händer nu?

Förstudien genomförs i två steg. I den första tas underlag fram för en antikvarisk bedömning om möjligheterna att bygga till skolan. Där avgörs om och hur en ny byggnad kan passa in i den kulturhistoriska miljön. Vid ett positivt utfall genomförs en komplett förstudie med hyreskonsekvenser för utbildningsförvaltningen.

Varför bygga ut skolan?

Antalet gymnasieelever kommer att öka. Hvitfeldtska, ISGR/IHGR har framfört behov om tillagningskök, skolmatsal och lärosalar. Målet är att närma sig ett campus för de tre skolorna som huserar i Hvitfeldtska gymnasiets lokaler, och att fler skolelever kan placeras på sitt förstahandsval när antalet elevplatser ökar.

Läs mer i tjänsteutlåtandet om förstudie för expansion av Hvitfeldtska från utbildningsnämndens sammanträde 22 september.

Frågor?

Har du frågor om första förstudien, kontakta fastighetschef Martha Sandoval Peterson, lokalförvaltningen på 031-365 02 60.
Vid frågor om Hvitfeldtska gymnasiet och dess verksamheter, kontakta utbildningschef Bo Drysén, utbildningsförvaltningen på 031-367 07 00.