Vårterminen 2021

Publicerad 24 januari 2021

Vårterminen startar tisdag 12 januari med distansundervisning. Undantag för IMA och IMS som har skolgång på plats. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och fortsätter med distansundervisning 12-22 januari, med undantag för IA och Språkintroduktion.

*