Skolbibliotek på första plats.

Publicerad 8 september 2020

Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek tilldelas Årets skolbibliotek 2020.

Årets skolbibliotek 2020 tilldelas Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek i Göteborg, meddelar Nationella Skolbiblioteksgruppen och Svensk biblioteksförening.

Juryns motivering:

Årets skolbibliotek 2020 utmärks av en medveten kvalitetskultur med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna är tätt och väl förankrat i aktuella kursmoment. De utbildade bibliotekariernas kompetens används strategiskt och kopplingen till skolledningen är stark.

Det väletablerade och hållbara samarbetet var en nyckel till att skolbibliotekets verksamhet på ett framgångsrikt sätt kunnat flytta över till, och utvecklas ytterligare genom, digitala kanaler under det Coronapräglade 2020.

Årets skolbibliotek 2020