Läsårstider för Hvitfeldtska gymnasiet läsåren 2020/21 och 2021/22.

Publicerad 24 mars 2021

Höstterminen 2020 startar 18-20 augusti och slutar 22 december. Vårterminen 2021 börjar 12 januari och slutar 8 juni för åk 1 och 2, studentexamen 2 och 3 juni för åk 3.

Skolstart åk 1 tisdag 18 augusti
Skolstart åk 2 och 3, torsdag 20 augusti
Julavslutning tisdag 22 december
Vårtermin startar tisdag 12 januari
Studentexamen
onsdag 2 juni HA - IB - IMA - NA
torsdag 3 juni ES - EK - SA
Läsårsavslutning åk 1 och 2, tisdag 8 juni


Lovdagar
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober (v. 44)
Sportlov: 15 februari - 19 februari (v. 7)
Påsklov: 5 april - 9 april (v. 14)
Lovdag 14 maj (klämdag efter Kristihimmelsfärdsdag)

Fillista