Göteborgs Lucia 2021


Publicerad 13 december 2021

Göteborgs Lucia, Hvitfeldtska gymnasiets musikprogram åk 3, lussar på gator och torg, institutioner, och arbetsplatser under två veckor i december och samlar in pengar till Musikhjälpen 2021!