Om Hundringarna

Här är vi cirka sex deltagare med lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån KASAM, MI, ESL och lågaffektivt bemötande.

KASAM står för känsla av sammanhang och bygger på tre centrala delar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

MI står för motiverande samtal och ESL står för ett självständigt liv.

Alla deltagare har möjlighet att få schema med bilder som stöd.

Samarbetar med varandra

Här hjälps vi åt för att lösa våra arbetsuppgifter men arbetar också individuellt. Vi har gemensamma gruppmöten då du kan vara med och påverka verksamheten.

Hundringarna har också ett nära samarbete med Café Koppen som är en daglig verksamhet i samma hus.

Personal och kompetens

Här arbetar två stödassistenter med tillgång till en stödpedagog.

Lokaler

Vi håller till på bottenvåningen av ett korttidsboende för äldre och andra kommunala verksamheter.

Inne

Vi har en samlingslokal där vi träffas på morgonen och där vi äter vår lunch tillsammans. Vi har ett omklädningsrum där vi byter om till arbetskläder.

Ute

Vi ligger nära Kortedala torg som erbjuder både butiker och restauranger.

Res hit

Om du åker med kollektivtrafik är närmsta hållplats Kortedala torg. Från hållplatsen är det bara ett par hundra meter att gå. Det finns parkering i närheten och kommer du med färdtjänst så kan du bli avsläppt utanför dörren.