Vår skola

Hultskolan ligger i norra Askim och har nära till natur och hav. Det är en modern skola som tar emot elever från förskoleklass fram till årskurs 6. Vår idrottshall och skolgård byggdes klart hösten 2017. Det är lätt att ta sig hit både med buss och bil. Idag går cirka 330 elever på skolan.

Fritidshem

På Hultskolan har vi fritidshem från förskoleklass till och med årskurs fyra.

En fritidshemsavdelning är till för förskoleklassen och två avdelningar, spår A och spår B tar hand om fritidshemsbarnen i årskurs 1-4. Om du som vårdnadshavare inte vill ha en fritidshemsplacering för ditt barn måste du själv säga upp ditt barns placering. 

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Eleverna har klassråd, elevråd, matråd och rastråd. Alla dessa möten håller rektor i. Vi träffas för att hålla i de här råden ungefär en gång i månaden.

På skolan finns ett aktivt brukarråd där en vårdnadshavare per klass deltar. Vi träffas på kvällstid och tar upp aktuella ämnen för skolan, vårdnadshavarna och eleverna. Här kan klassrepresentanterna ta upp frågor som uppkommit bland vårdnadshavarna, och rektor kan informera om aktuella händelser inom skolans värld. Ofta deltar en lärare och en fritidspedagog på mötet. Rektor deltar alltid.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Hultskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.