Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår Likabehandlingsplan samt trivsel- och ordningsregler kan du läsa mer om hur vi arbetar med trygghet och trivsel. Du kan ladda hem handlingsplanerna som PDF:er.

Handlingsplaner i PDF-format

Vårt arbete med trygghet och trivsel

Eftersom vi är en ganska liten skola arbetar vi aktivt med att alla barn ska vara allas barn och att alla barn ska känna sig trygga med varandra. Vi främjar rastaktiviteter över årskursgränserna och har temaarbeten där elever i alla klasser blandas. Varje år har vi minst en vänskapsvecka där alla barn deltar.

Hultskolan har ett aktivt arbete med likabehandling och arbetar utifrån vår likabehandlingsplan. Vår specialpedagog Jenny Borg Landh håller i arbetet och håller det levande och aktivt med både personal och elever under hela läsåret.

Du kan ta del av vår Likabehandlingsplan i sin helhet i PDF-format.

Om du inte är nöjd

Om du eller ditt barn upplever något problem i skolan är det oftast bäst att prata direkt med oss i personalen eller med rektorn. Det är rektorn som ska se till att barnen får det stöd de behöver och är den person som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen.

Om du upplever att du inte blir lyssnad på kan du gå vidare och kontakta utbildningschefen i området. Kontaktuppgifter kan du få från oss eller om du kontaktar stadens kontaktcenter. Du kan också fylla i det här formuläret så hamnar din synpunkt rätt. Ange vilken skola din synpunkt gäller.

Om du misstänker att en skola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du göra en anmälan till BEO och Skolinspektionen.