Vår skola

Hultskolan ligger i norra Askim och har nära till natur och hav. Vi är en nybyggd F-6 skola där idrottshall och skolgård byggdes klart hösten 2017. Det är lätt att ta sig hit både med buss och bil. Idag går cirka 330 elever på skolan.

Delaktighet och inflytande

På skolan finns ett aktivt Brukarråd där en föräldrarepresentant per klass deltar. Vi träffas på kvällstid och tar upp aktuella ämnen för skolan, föräldrarna och eleverna. Här kan klassrepresentanterna ta upp frågor som uppkommit bland föräldrarna och rektor kan informera om aktuella händelser inom skolans värld. Här finns också en plattform för diskussioner och samtal. Ofta deltar en lärare och en fritidspedagog på mötet. Rektor deltar alltid.

Eleverna har klassråd i klasserna och centralt på skolan har vi Elevråd, Matråd och Rastråd. Alla dessa möten håller rektor i. Vi träffas ungefär en gång i månaden.

Kontakta grundskolenämnden politiker

Om du vill ta kontakt med grundskolenämnden hittar du mer information här.

Anmäl intresse om att gå på skolan

Här kan du läsa hur du gör för att välja eller byta skola.