Ledighet och sjukanmälan

Som vårdnadshavare måste du kontakta skolan om ditt barn blir sjuk eller ska vara ledig. På den här sidan kan du läsa om Hultskolans rutiner gällande ledighet och sjukanmälan.

Göra en sjukanmälan

Om en elev blir sjuk måste ni göra en sjukanmälan. Denna görs till respektive avdelning. Du måste höra av sig varje dag under den tiden som barnet är sjukt och ska vara hemma.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Detta beviljas av läraren. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet över tio dagar. Inga ledigheter beviljas under den period då Nationella prov genomförs för årskurs 6 och 9. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.

Ansökan om ledighet