Foto: Marit Lissdaniels

Förskoleklass och fritidshem

På Hultskolan finns förskoleklass och fritidshem. Fritidshemmet har två avdelningar, A-spåret och B-spåret.

Förskoleklass

Från och med hösten 2018, är förskoleklass obligatorisk skolgång. Ditt barn blir kallat samma år som det fyller sex år. Förskoleklass är på ett år och ska stimulera utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt skolgång.

Information om förskoleklass i Göteborgs Stad

Anmäl ditt barn till vårt fritidshem

Fritidshem (kallas även fritids) och fritidsklubb är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Här kan ditt barn vara före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hon eller han fyller tretton år.

På Hultskolan finns idag två avdelningar med en förskoleklass och en åk 1, en åk 2 och en åk 3 i varje.

För att ansöka till ett fritidshem eller fritidsklubb fyller du i en blankett. Du måste även fylla i en blankett om familj- och inkomstredovisning.

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem.