Hovåsskolans grundsärskola Läsö

Läsö är Hovåsskolans grundsärskola. Här går elever från årskurs 1 till 9, särskolan har även ett fritidshem. På den här sidan kan du läsa mer om Hovåsskolan Läsö.

Om Läsö

Hovåsskolans grundsärskola är döpt efter sommarsköna Läsö; den danska ön rakt väster ut i havet. Eleverna på Läsö läser efter grundsärskolans kursplan, i årskurserna 1-9. Vi har även ett fritidshem.

Mer information om Hovåsskolan kan du läsa här.

Vi som arbetar på Läsö

På Läsö arbetar förskollärare, fritidspedagog, lärare, elevassistenter, speciallärare och specialpedagog gemensamt under dagen. Kontinuitet och trygghet skapas genom att eleven möter samma personal under hela dagen.

Pedagogernas olika utbildningsbakgrund ger en rik och bred plattform för vårt arbete. Eleverna möter även andra lärare i ämnena musik, slöjd, hemkunskap och teknik.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om Hovåsskolans grundsärskola Läsö är du välkommen att kontakta oss!