Foto: Torbjörn Karlsson
Hotellchef
Cathrine Sellgren
tfn: 031 3671900    
info@hotellkusten.se

Foto: John Ljungkvist
Rikard Lodestrand
Hotell och konferens
tfn: 031 3671900
info@hotellkusten.se


 Foto: John Ljungkvist
Catrin Fleuron
Restaurang och fest
031 3671900
info@hotellkusten.se