Foto: John Ljungkvist

Lotsen

Lotsen är möblerad med ett cirkelformat bord så att alla deltagare kan ha ögonkontakt. I denna lokal finns det plats för tolv personer.