Foto: John Ljungkvist

Grupprum

Grupprummen är avsedda för att användas till mindre grupper om högst tio personer.