Foto: John Ljungkvist

Fyren

Fyren är en perfekt lokal för föreläsningar. Lokalen är utformad som en amfiteater, och har plats för femtiosex personer. Borden är fasta medan stolarna är höj- och sänkbara vilket förhöjer komforten.