Foto: John Ljungkvist

Hotell Kusten erbjuder ett modernt och välutrustat
hotell, specialdesignat för konferenser, såväl stora
som små. I våra lokaler finns allt från mindre konfe-
rensrum för ett tiotal personer till en sal som rym-
mer 120 konferensdeltagare. Vi har åtta konferens-
lokaler, fyra grupprum samt en datasal med elva
datorer.

På hotellet finns personal med gedigen branschkompetens
och stor erfarenhet av att anordna konferenser.