Information angående GDPR

Information till våra kunder om GDPR

 

Information angående GDPR

 

I samband med införandet av GDPR vill vi på Hotell Kusten
informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

I samband med din bokning hos oss sparar vi endast
telefonnummer och mailadress i syfte att särskilja våra gäster.

Vi värnar om din integritet och vill skydda dina personuppgifter.

Vi använder personuppgifterna för att kunna
 kontakta dig om din bokning.
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon annan part.
 Vi för heller inte in några anteckningar av känslig karaktär
 i vårt bokningssystem.

Vid en personuppgiftsincident kommer vi att
anmäla detta till Datainspektionen och
drabbade kunder inom 72 timmar.

Vill du ändra något i dina sparade kontaktuppgifter
 eller helt radera dina uppgifter i vårt bokningssystem,
tag kontakt med oss via info@hotellkusten.se

 

Göteborg 2018-05-25

Cathrine Sellgren

Hotellchef/personuppgiftsansvarig