Information angående GDPR

Publicerad 8 juni 2018

Information till våra kunder om GDPR

I samband med införandet av GDPR vill vi på Hotell Kusten informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

I samband med din bokning hos oss sparar vi endast telefonnummer och mejladress i syfte att särskilja våra gäster.

Vi värnar om din integritet och vill skydda dina personuppgifter.

Vi använder personuppgifterna för att kunna kontakta dig om din bokning.
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon annan part. Vi för heller inte in några anteckningar av känslig karaktär i vårt bokningssystem.

Vid en personuppgiftsincident kommer vi att anmäla detta till Datainspektionen och
drabbade kunder inom 72 timmar.

Vill du ändra något i dina sparade kontaktuppgifter eller helt radera dina uppgifter i vårt bokningssystem, tag kontakt med oss via info@hotellkusten.se

Göteborg 2018-05-25

Cathrine Sellgren, Hotellchef/personuppgiftsansvarig