Foto: Förskolan Höstvädersgatan 73

Vår förskola

Förskolan ligger i ett friliggande hus med en egen gård för barnen att leka på och har fyra avdelningar som heter Regnbågen, Slottet, Drakgömman och Trollebo.

På förskolan Höstvädersgatan 73 är vi inspirerade av Reggio Emilia filosofin eftersom det inte bara är en filosofi utan även en människosyn och ett förhållningssätt. 

Vi arbetar efter skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan. I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolans mål anger vad vi på förskolan ska sträva efter när det gäller barns utveckling och lärande.

Verksamheten ska vara trygg, rolig, lärorik. Barnens nyfikenhet samt lust att lära ska stå i centrum. Vi arbetar tillsammans med barnen för en hållbar framtid kring natur, miljö och hållbar utveckling. Vi är miljöcertifierade i Grön Flagg! 

På Höstvädersgatan 73 ser vi möjligheter och allas lika värde. Vi vill att vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där barnen är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vi arbetar för att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.

Vi strävar efter att vår verksamhet ständigt ska utvecklas, förändras, förbättras och förnyas. Verksamheten ska präglas av nyfikenhet, fantasi, lärande och lekfullhet.