Mat och matsedel

Här finns information om maten som serveras på förskolan. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för oss i personalen.

Västra Hisingens förskolor vill vara ett gott exempel och skapa goda, näringsriktiga och miljövänliga kostvanor för barnen.
Det innebär att vi serverar måltider som är miljömärkta, säsongsanpassade och innehåller en vegetarisk rätt i veckan.
Vi följer riktlinjer som Livsmedelsverket ger i "Bra mat i förskolan" samt Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad. Förskollärarna äter pedagogiska måltider med barnen.

Det är personalen på varje förskola som tar emot information om allergier och specialkost och förmedlar till kostenhetens personal. Behöver ditt barn någon form av anpassad mat så prata med personalen på barnets avdelning.

Behov av specialkost

När barnet ska börja i förskolan får du som är vårdnadshavare en blankett om specialkost tillsammans med information inför förskolestarten. Om ditt barn har behov av specialkost fyller du i blanketten och lämnar den till rektorn på förskolan.

Luftburen allergi ska styrkas med intyg. Intyg behövs inte för nötter eftersom det är nötförbud i alla Göteborgs Stads förskolor.

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att meddela förskolan om behovet av specialkost förändras. Finns inte längre behov av specialkost eller om barnet har ändrade behov kontaktar du ansvarig pedagog. 

Om ditt barn byter förskola ska du fylla i en ny specialkostblankett lämna till rektorn på den nya förskolan. 

Här kan du ladda ner blanketten för ansökan om specialkost:

Ansökan om specialkost i förskola

Förbjudet med nötter, jordnötter, mandel och sesam

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. Miljömåltider